Wedstrijdreglement Fietschallenge Gelijk nen Echte

Artikel 1 – Organisatie

Kom op tegen Kanker vzw organiseert naar aanleiding van diens partnership als official charity partner van de UCI 2021 Road World Championships de virtuele fietschallenge ‘Gelijk nen Echte’ en doet voor de uitwerking ervan beroep op Energy NV.  Dit reglement bevat de algemene en bijzondere voorwaarden en de regels die worden toegepast tijdens de Challenge.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Deelname aan de Challenge impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement, evenals elke mogelijke beslissing die Kom op tegen Kanker vzw en/of Energy NV zouden moeten treffen.

Artikel 2 – Toelatingsvoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is toegelaten voor iedereen met een persoonlijk profiel (account). De gebruiker kiest zelf of hij hieraan wil deelnemen en is hiertoe in geen geval verplicht. Deelname is strikt persoonlijk. Om toegang te krijgen tot de wedstrijd dient de deelnemer een van de drie deelnamepakketten te kopen. Deze pakketten zijn:

Pakket A – € 20 incl. btw

Ik steun Kom op tegen Kanker en krijg:

 • toegang tot het platform en alle challenges
 • een digitaal promopakket
 • de kans om mooie prijzen te winnen

Pakket B – € 50 incl. btw

Ik steun Kom op tegen Kanker en krijg:

 • toegang tot het platform en alle challenges
 • een digitaal promopakket
 • de kans om mooie prijzen te winnen
 • 5 unieke videopodcasts door Ine Beyens en haar bekende wielergasten inclusief GPX-routes
 • 1 paar Santini-wielersokken uit de Gelijk nen Echte-collectie (winkelwaarde 9,95 euro)

Pakket C – € 130 incl. btw 

Ik steun Kom op tegen Kanker en krijg:

 • toegang tot het platform en de wekelijkse uitdagingen
 • een digitaal promopakket
 • de kans om mooie prijzen te winnen
 • 5 unieke videopodcasts door Ine Beyens en haar bekende wielergasten inclusief GPX-routes
 • 1 Santini-wielertruitje uit de Gelijk nen Echte-collectie (winkelwaarde 89,95 euro)

Artikel 3  – Wedstrijdperiode

De ‘Gelijk nen echten fietschallenge’ loopt van 02/04/2021 00:01 UCT tot en met 29/04/2021 23:59 UCT. Men kan op gelijk welk moment intekenen en deelnemen aan de challenge kan doorlopend vanaf 02/04/2021 tem 29/04/2021 23:59 UCT. 

Artikel 4  – Spelconcept 

Deze challenge is een individuele uitdaging met een mannen- en vrouwenklassement. Deelnemers die het verkeerde geslacht hebben aangeduid, komen niet in aanmerking voor prijzen. Het algemene doel van de fietschallenge is om met de volledige ploeg zoveel mogelijk keer de afstand rond de wereld (40.000 km) af te leggen. Elke week wordt er een nieuwe weekchallenge gelanceerd. Elke deelnemer die er binnen de vooropgestelde tijd in slaagt, krijgt een persoonlijke virtuele weekmedaille. Wie erin slaagt om de 4 virtuele badges te verzamelen, krijgt als beloning een extra virtuele regenboogmedaille. Bovendien zijn er elke week mooie prijzen te winnen voor de deelnemers die binnen de vooropgestelde tijd de meeste kilometers afleggen. De weekchallenges, de afstand die toegang geeft tot de medaille en periodes binnen dewelke deze afstand moet worden afgelegd, zijn:

 • 02/4 00:01 UCT –  08/4 23:59 UCT – Vlaanderens Mooiste 264km
 • 09/4 00:01 UCT – 15/4 23:59 UCT – De Hel van het Noorden 257km 
 • 16/4 00:01 UCT – 22/4 23:59 UCT – De Nederlandse Klassieker 263km
 • 23/4 00:01 UCT – 29/4 23:59 UCT – Dwars door d’Ardennen 259km

Er kunnen tijdens de actieperiode ook tussentijdse challenges of wedstrijden georganiseerd worden. Deze zijn steeds voorbehouden voor de actieve deelnemers die een deelnamepakket hebben aangekocht en hun fietsapp gekoppeld hebben. De extra challenges of wedstrijden worden bekend gemaakt via de mails die de deelnemers wekelijks krijgen.

In geval van een wedstrijd is de winnaar de persoon die het antwoord op de wedstrijdvraag correct beantwoordt of het correcte antwoord het dichtst benadert. In geval van ex aequo bepaalt het antwoord op de schiftingsvraag wie de winnaar is. Wanneer ze hier ook beiden hetzelfde antwoord hebben gegeven wint degene wiens antwoorden het eerst geregistreerd werden.

Artikel 5 – Deelname en verloop van de challenge

Gebruikers kunnen zich uitsluitend registreren via een persoonlijk profiel (account). Gebruikers die deelnemen aan de challenge registeren hun activiteiten door middel van een door hen gekozen sportapplicatie die compatibel is met het Platform (Strava, Garmin, Fitbit).

Een activiteit is enkel geldig binnen de voorziene termijn waarbinnen de challenge loopt. De deelnemers hebben tot 29/04/2021 23:59 UCT de tijd om de data van de door hem of haar voltooide activiteit op te laden op het Platform. Data die na deze tijd binnenkomen op het Platform, tellen niet mee en komen niet in de klassementen van de challenge.  

Elke gebruiker (natuurlijke persoon) kan slechts éénmaal (en dus met slechts één profiel) aan de challenge deelnemen. De gebruiker mag in geen geval onder verschillende accounts/pseudoniemen of voor rekening van andere gebruikers deelnemer. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende accounts/identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle registraties geweigerd en als ongeldig beschouwd en zal de betreffende deelnemer van de Wedstrijd worden gediskwalificeerd.

Artikel 6  –  Bekendmaking winnaars en prijzen

6.1 Winnaars en prijzen

Elke week gedurende 4 weken zijn er 3 winnaars bij de mannen en 3 winnaars bij de vrouwen. Die worden bepaald op basis van het  geregistreerd aantal kilometers in de betrokken wedstrijdperiode. De wedstrijdperiodes zijn:

 • 02/4 00:01 UCT –  08/4 23:59 UCT – Vlaanderens Mooiste 
 • 09/4 00:01 UCT – 15/4 23:59 UCT – De Hel van het Noorden 
 • 16/4 00:01 UCT – 22/4 23:59 UCT – De Nederlandse Klassieker
 • 23/4 00:01 UCT – 29/4 23:59 UCT – Dwars door d’Ardennen 

Prijzen per wedstrijdperiode:

Eerst in het klassement van meeste aantal kilometers bij de mannen en bij de vrouwen: 

 • Pakket KBC (waarde 40 euro + BTW)
 • Helm Bontrager (winkelwaarde 150 à 200 euro) 
 • T-shirt vrijetijdscollectie JBC (winkelwaarde 24.95 – in de vorm van een waardebon)

Tweede in het klassement van meeste aantal kilometers bij de mannen en bij de vrouwen: 

 • Pakket KBC 
 • sweater Santini (winkelwaarde 59.95 – in de vorm van een waardebon)

Derde in het klassement van meeste aantal kilometers bij de mannen en bij de vrouwen: 

 • Pakket KBC
 • t-shirt vrijetijdscollectie JBC (winkelwaarde 24.95 – in de vorm van een waardebon)

De eindwinnaar is zowel bij de mannen als de vrouwen de deelnemer die op 29/4 23:59 UCT het meeste aantal km heeft geregistreerd. Zij winnen een leasefiets voor een jaar aangeboden door KBC Lease.

In geval van een gelijk aantal kilometers wordt de volgorde van winnaars bepaald door het tijdstip waarop het aantal kilometers behaald is. Wie eerst het vermelde aantal kilometers heeft geregisteerd, komt hoger in het klassement.

Elke deelnemer kan slechts één keer een prijs winnen in het kader van de week- en tussentijdse challenges en wordt na winst automatisch uitgesloten voor verdere prijzen in het kader van de weekchallenges. Hij/zij blijft nog wel altijd meedingen naar de hoofdprijs in het eindklassement.

6.2 Bekendmaking winnaars

De winnaars worden gecontacteerd via e-mail. De winnaars zullen de gebruikers zijn die de deelnamevoorwaarden gerespecteerd hebben en aan de wedstrijdvoorwaarden hebben voldaan.

Elke deelnemer kan slechts één keer een prijs winnen in het kader van de week- en tussentijdse challenges en wedstrijden en wordt na winst automatisch uitgesloten voor verdere prijzen in het kader van de week- en tussentijdse challenges en wedstrijden. Hij/zij blijft nog wel altijd meedingen naar de hoofdprijs in het eindklassement.

6.3 Overige

Kom op tegen Kanker vzw kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. Een prijs is niet omzetbaar in geld, (noch deels, noch volledig). Een prijs is uitgeschreven op naam en niet overdraagbaar.

Kom op tegen Kanker vzw kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de toekenning of verzending van de prijs.

Artikel 7  –  Geregistreerde activiteiten

Alle door deelnemers geregistreerde activiteiten worden nagekeken op onregelmatigheden alvorens de winnaars bekend gemaakt worden. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met correct geregistreerde activiteiten. Onrealistische data of een onrechtmatig gebruik van sportapps worden gealarmeerd en verwijderd uit de statistieken, en hiermee wordt geen rekening gehouden bij het uitreiken van de prijzen. Elke vorm van wedstrijdsabotage is strikt verboden. Om deze reden zijn onder andere manuele ingaves van data niet toegelaten.

Artikel 8  –  Persoonsgegevens

De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt worden in het kader van deze Wedstrijd.

De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en het goede verloop van de fietschallenge, het tussentijds informeren over het verloop van de wedstrijd en het naderhand contacteren van de winnaars i.v.m. de toekenning van de prijs, en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.

Gebruikers gaan er door hun deelname mee akkoord dat hun naam wordt opgenomen in de klassementen en dat, indien ze een prijs winnen, met naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Kom op tegen Kanker alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat organisator hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

Artikel 9  –  Redactionele inhoud

Deze campagne zal op redactionele sites onder de aandacht komen. Kom op tegen Kanker vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud of boodschap die door mediapartners verspreid worden, noch wat betreft de aard en hoedanigheid, noch wat betreft context of kader waarin deze berichtgeving publiek wordt gemaakt.

Artikel 10  –  Veilig sporten

Deelnemen aan de Wedstrijd vereist een goede gezondheid.  De gebruiker verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV bevelen een preventief sportmedisch onderzoek bij een erkend sportarts steeds aan.

Artikel 11  –  Ongevallen

Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren tijdens activiteiten die de gebruiker doet in het kader van de Wedstrijd. Dit geldt voor elke deelnemer en dus zowel voor recreatieve als professionele fietsers.

Artikel 12  –  Algemene Bepalingen

Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV oefenen controle uit op het correcte verloop van de Wedstrijd en hebben de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen, kunnen Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de Wedstrijd kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de Wedstrijd, verbinden de gebruikers zich ertoe om zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV.

Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV behouden zich het recht voor om de challenge of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de challenge dit vereisen. Hiervoor kunnen Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV niet aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens de challenge kunnen eventuele toevoegingen of wijzigingen aan dit reglement gepubliceerd worden zonder kennisgeving door Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan dit reglement.

Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische problemen tijdens het verloop van de Challenge (bv. indien het Platform offline gaat). Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV  zullen alles in het werk stellen om incidenten te neutraliseren. Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen of enig ander nadeel dat zou voortvloeien uit technische incidenten.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV.

De deelname aan deze Wedstrijd valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. Kom op tegen Kanker vzw en Energy NV kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de toekenning of verzending van de prijs.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de virtuele challenges of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Artikel 13  –  Klachten

Klachten moeten schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na afsluiting van de challenge naar het volgende adres worden gestuurd via het klachtenformulier op het platform of via e-mail: info@gelijknenechte.be. Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

Er zal in alle redelijkheid worden getracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht deze af te handelen. Indien dit niet mogelijk blijkt door omvang of complexiteit, zal dit samen met een verdere planning worden gemeld aan de indiener van de klacht.

Artikel 14  –  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit de Wedstrijd of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.